Oglas za Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju buster stanice „Mirosaljci”

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Uprave Gradske opštine Lazarevac, na osnovu čl. 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19), oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU BUSTER STANICE
„MIROSALJCI“, GO LAZAREVAC, na kat.parceli br. 853 KO MirosaljciJAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave GO Lazarevac, ul. Karađorđeva br. 42 (na prvom spratu u holu ispred Skupštinske sale), u periodu od 22.11.2021. godine, zaključno sa 29.11.2021. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta je „UTIBER Project biro“ d.o.o., Novi Sad, ul. Temerinska br. 76. Uvid u Urbanistički projekat može se ostvariti i na zvaničnoj internet stranici GO Lazarevac (www.lazarevac.rs) kao i u Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove Uprave GO Lazarevac svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Predstavnik obrađivača predmetnog Urbanističkog projekta Damir Merković,dipl.inž.arh. će u toku održavanja javne prezentacije davati obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, dana 22.11.2021. godine u periodu od 10,00 do 14:00 časova u zgradi Opštinske uprave GO Lazarevac, ul. Karađorđeva br. 42 (u holu na prvom spratu). Primedbe i sugestije na planirano rešenje zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove preko pisarnice opštinske uprave, najkasnije do 29.11.2021. godine.

Neblagovremene primedbe i sugestije neće biti razmatrane

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE