Obaveštenje SP „Lastra“ o izmenama stajališta zbog rekonstrukcije Ulice Janka Stajčića

Iz SP Lastra d.o.o obaveštavaju putnike o izmeni režima saobraćaja za vreme rekonstrukcije Ulice Janka Stajčića:

Usled rekonstrukcije Ulice Janka Stajčića, od ponedeljka 15.06.2020. doći će do potpune obustave saobraćaja na delu od Doma kulture u Šopiću do raskrsnice “Krivaja”. Sve linije koje se održavaju  u ITS sistemu – BUSPLUS (linije : 116, 130, 130A, 133L, 135, 140, 140L, 141L, 160A, 166, 190C, 581, 581A, 581E, 860BL, 860L i 946) , kao I linije posebnog linijskog prevoza (prevoz radnika JP “EPS”-a) koje saobraćaju ulicom koja je predmet rekonstrukcije – saobraćaće ulicama : Dula Karaklajića – Dimitrija Tucovića – Ibarski put- Janka Stajčića – Raskrsnica Krivaja I dalje redovnom trasom. Biće uspostavljena privremena stajališta “Dula Karaklajiča 1 – Kod Osnovne škole I “Janka Stajčića 1 – na Krivaji u oba smera.

Tokom izvođenja radova u faza, na izmenjenom delu trase uspostavljaju se privremena stajališta: 

– u smeru ka Lazarevcu:
•             „Janka Stajčića 1“ – stajalište se uspostavlja u ulici Janka Stajčića, na poziciji ED stuba oko 15,0 metara ispred zone raskrsnice sa saobraćajnicom koja vodi prema državnom putu IB reda oznake 22 (Ibarski put) u naselju Šopić (raskrsnica Кrivaja);
•             „Dula Кaraklajića 1“ – stajalište se uspostavlja u ulici Dimitrija Tucovića, na poziciji oko 50,0 metara ispred obeleženog pešačkog prelaza u zoni raskrsnice sa ulicom Dula Кaraklajića, ispred objekta škole; – u smeru ka Beogradu:
•             „Dula Кaraklajića 1“ – stajalište se uspostavlja u ulici Dimitrija Tucovića, na poziciji oko 50,0 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Dula Кaraklajića, preko puta objekta škole;
•             „Janka Stajčića 1“ – stajalište se uspostavlja u saobraćajnici koja vodi od državnog puta IB reda oznake 22 (Ibarski put) prema ulici Janka Stajčića, oko 10,0 metara ispred zone raskrsnice sa ulicom Janka Stajčića u naselju Šopić (raskrsnica Кrivaja);

Tokom izvođenja radova sve linije Ugovorenog prevoza zaposlenih  u oba smera saobraćaće ulicama Dula Кaraklajića, Dimitrija Tucovića, Ibarski put, Janka Stajčića do raskrsnice „Кrivaja“ i dalje redovno.   Zbog svega navedenog doći će do sledećih izmena na linijama ugovorenog prevoza zaposlenih JP EPS:  

Linija 115 Lazarevac (rampa) – Stepojevac – Tamnava polazi 10 minutra ranije u sve tri smene svaki dan, odnosno u 05:35, 13:35 i 21:35 i saobraća trasom Rampa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vremena povratka ne menjaju se.


Linija 115 A Jabučje – Lajkovac – Lazarevac – TEК – Tamnava koja saobraća neradnim danom u 05:40 kreće 10 minuta ranije, odnosno u 05:30 i saobraća trasom Jabučje – Lajkovac – Petka (ineks) – Pravo pored Stop Šopa – Rampa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.

Linija 190 R Lazarevac – Rampa – Šopić – Tamnava polazi 5 minuta ranije samo u prvoj smeni radnim i neradnim danom, odnosno u 05:50 i saobraća trasom Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga – Tamnava. Vremena ostalih polazaka i povrataka ne menjaju se.


Linija 190 S Lazarevac – Sev. magistrala – Šopić – Tamnava polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:50 i saobraća trasom Vrtić – Sev. magistr. – Rampa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.

Linija 163 Кruševica – Bistrica – Lazarevac polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:40.


Linija 141 A Lazarevac (Treća mesna) – TEК polazi 10 minuta ranije, odnosno u 06:10 u kontra smeru preko Treće mesne i saobraća na trasi Lazarevac (3. mesna) – Treća mesna Biser – Lazarevac vašarište – Lazarevac benz. pumpa  – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 41 Lazarevac – Zavod – Rudovci polazi 10 minuta ranije, odnosno u 06:10 radnim danom i saobraća trasom Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vremena ostalih polazaka ne menjaju se.


Linija 41 E Lazarevac – Rudovci (ekspres) polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:35 radnim danom i saobraća trasom Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom.


Linija 141 S Lazarevac – S.Magistrala – TEК polazi 10 minuta ranije, odnosno u 06:10 i saobraća trasom Autobuska stanica – Vrtić – Sev. magistr. – Rampa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 141 Lazarevac – TEК polazi 10 minuta ranije, odnosno u 14:10 i saobraća trasom Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 113 B Dren – Lazarevac – Sušara polazi u isto vreme sa Drena, a 10 minuta ranije sa Autobuske stanice, odnosno u 06:20 i saobraća na trasi Dren – Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 113 Lazarevac – Sušara polazi 10 minuta ranije, odnosno u 14:20 i saobraća trasom Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.

Linija 82 Darosava – Lazarevac polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:25 i saobraća redovnom trasom do Кrivaje  a dalje magistralom – Očaga – Dula Кaraklajića – Lazarevac (aut. stanica). Vreme povratka ne menja se.


Linija 58 Lazarevac – S. Separacija polazi 10 minuta ranije, odnosno u 06:20 i saobraća trasom Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom.

Linija 12 Marinac – Dudovica  – Lazarevac – Centralna polazi 5 minuta ranije, odnosno u 05:40 iz Marinca i 10 minuta ranije sa autobuske stanice, odnosno u 06:20 i saobraća trasom Marinac – Dudovica – Lazarevac (aut. stanica) – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom.


Linija 12 A Ljig – Dudovica – Treća mesna – SUP – Centralna u 13:45 radnim danom, polazi u isto vreme i saobraća trasom Ljig – Dudovica – Petka (ineks) – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Ne saobraća preko Treće mesne i kroz grad. Za radnike iz Lazarevca koji su koristili ovu liniju uvodi se nova linija 12 C sa polaskom u 14:20 radnim danom na relaciji Treća mesna – Treća mesna Biser – Vašarište – Sup – benz. pumpa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja – Centralna


Linija 41 B Ljig – Lazarevac(rampa) – Zavod – Rudovci u 05.45 radnim danom, polazi u isto vreme iz Ljiga. Saobraća izmenjenom trasom Ljig – Petka – Ineks – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Ne saobraća preko Dula КAraklajića i Rampe.


Linija 12 A Centralna – Lazarevac (rampa) – Dudovica – Ljig u 15:10 saobraća izmenjenom trasom Centralna – Кrivaja – Magistrala – Dudovica – Ljig. Ne saobraća kroz Petku.


Linija 12 Centralna – Lazarevac (rampa) – Dudovica – Marinac u 15:10 saobraća izmenjenom trasom Centralna – Кrivaja – Magistrala – Očaga – Ineks – Levo pored Stop Šopa – Rampa – Dula Кaraklajića – Petka – Dudovica – Marinac


Linija 41 A Treća mesna – SUP – Zavod – Rudovci polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:35 i saobraća trasom Treća mesna – SUP – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom.

Linija 16 A Treća mesna – SUP – Zavod – Montaža polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:35 i saobraća trasom Treća mesna – SUP – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 46 A Lazarevac (Treća mesna) – Centralna polazi 5 minuta ranije, odnosno u 06:20 u kontra smeru preko Treće mesne i saobraća na trasi Lazarevac (3. mesna) – Treća mesna Biser – Lazarevac vašarište – Lazarevac benz. pumpa  – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 57 A Lazarevac (Treća mesna) – FEO polazi 5 minuta ranije, odnosno u 06:20 u kontra smeru preko Treće mesne i saobraća na trasi Lazarevac (Treća mesna) – Treća mesna Biser – Lazarevac vašarište – Lazarevac benz. pumpa  – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 100 Lazarevac – Medoševac – Baroševac – Junkovac (peskara) polazi 10 minuta ranije i radnim i neradnim danom, odnosno u 17:50 i saobraća na relaciji Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.

Linija 100 A Lazarevac – V. Crljeni – Volujak – Junkovac (priprema) polazi 10 minuta ranije i radnim i neradnim danom, odnosno u 17:50 i saobraća na relaciji Autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 115 A Jabučje – Lajkovac – Lazarevac (aut. stanica) – TEК –Tamnava (nas. Radljevo) polazi 10 minuta ranije i radnim i neradnim danom, odnosno u 17:20 i saobraća na relaciji Jabučje – Lajkovac – Lazarevac (aut. stanica) – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 178 B /178 S Belanovica – Lazarevac – S.Magistrala – FEO polazi u isto vreme iz Belanovice, a 10 minuta ranije sa Autobuske stanice, odnosno u 06:15 i radnim i neradnim danom. Saobraća trasom Belanovica – Lazarevac – Vrtić – S.magistrala – Rampa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 34 Valjevo – Ratkovac – Treća mesna – Lazarevac – Baroševac polazi nepromenjeno u 05:05 iz Valjeva. Sa autobuske stanice Lazarevac kreće odmah po prispeću, oko 06:10 umesto u 06:20. Saobraća trasom Valjevo – Ratkovac – Treća mesna – Lazarevac autobuska stanica – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i danje redovnom trasom. Povratak linije 34 Centralna – Rampa – Ratkovac – Valjevo saobraća u isto vreme u 15:10 trasom Centralna – Кrivaja – Magistrala – Očaga – Levo ka Stop Šopu – Rampa – Dula Кaraklajića – Petka i dalje redovnom trasom.

Linija 32 Jabučje (d.kraj) – Lajkovac – Lazarevac – Centralna polazi 5 minuta ranije iz Jabučja, odnosno u 05:35 i 10 minuta ranije iz Lazarevca, odnosno u 06:20 sa autobuske stanice. Saobraća trasom Jabučje – Lajkovac – Lazarevac (autob. stanica) – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Povratak je u 15:10 na relaciji Centralna – Кrivaja – Magistrala – Očaga – Ineks – Levo ka Stop Šopu – Rampa – Dula Кaraklajića i delje redovnom trasom.


Linija 39 Jabučje – Jabučje (d.kraj) – Lajkovac – Lazarevac – TEК polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:30 iz Jabučja i u 06:15 sa autobuske stanice Lazarevac. Saobraća trasom Jabučje – Lajkovac – Lazarevac (autob. stanica) – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. U povratku u 15:10 saobraća trasom TEК – Zavod – Кrivaja – Magistrala – Očaga – Dula Кaraklajića – Lazarevac i dalje redovnom trasom.


Linija 180 Dudovica – Brajkovac – FEO polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:35 iz Dudovice i u 06:10 sa autobuske stanice Lazarevac. Polazak iste linije u 13:45 iz Dudovice ne menja se, osim što sa autobuske stanice kreće odmah po prispeću. Saobraća trasom Dudovica – Brajkovac – Lazarevac (autob.stanica) – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja  i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 180 A Ljig – Jajčić – Dudovica – Barzilovica – FEO polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:10 iz Ljiga i 06:20 sa autobuske stanice Lazarevac. Saobraća trasom Ljig – Jajčić – Dudovica – Barzilovica – Lazarevac (autob.stanica) – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja  i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 43 Venčani – Darosava – Baroševac – Lazarevac polazi 5 minuta ranije u prvoj smeni radnim danom, odnosno u 05:10 iz Venčana. Saobraća trasom Venčani – Baroševac – Кrivaja – Magistrala – Očaga – Dula Кaraklajića – Lazarevac. Ostali polasci ne menjaju se.

Linija 43 A Lazarevac – Zavod – Baroševac polazi 10 minuta ranije, odnosno u 06:15 i saobraća trasom Lazarevac – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom.


Linija 40 Aranđelovac – FEO –Lazarevac polazi 10 minuta ranije, odnosno u 05:50 i saobraća trasom Aranđelovac – FEO – Кrivaja – Magistrala – Očaga – Dula Кaraklajića – Lazarevac. Vreme povratka ne menja se.


Linija 32 S Lajkovac – Lazarevac – S.magistrala – Centralna polazi 10 minuta ranije, odnosno u 06:00 iz Lajkovca i 06:15 iz Lazarevca. Saobraća trasom Lajkovac – Lazarevac – Vrtić – S.magistrala – Rampa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.


Linija 32 A Viš – Jabučje – Lazarevac – Centralna u 13:50 polazi 10 minuta ranije, odnosno u 13:40 sa Viša i u 14:20 sa autobuske stanice Lazarevac. Saobraća na trasi Viš – Jabučje – Lazarevac (autob.stanica) – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom.


Linija 33 A Lajkovac – Lazarevac – Sušara u 22:10 polazi 10 minuta ranije, odnosno u 20:00 iz Lajkovca i u 22:20 sa autobuske stanice Lazarevac. Saobraća na trasi Lajkovac – Lazarevac (autob.stanica) – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom.


Linija 33 Bajevac – Slovac – Lajkovac – Lazarevac (rampa) – Sušara – TEК polazi 10 minuta ranije iz Bajevca, odnosno u 5:40 i saobraća trasom Bajevac – Slovac – Lajkovac – Petka (ineks)- Pored Stop Šopa – Rampa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se. U povratku saobraća trasom TEК – Zavod – Кrivaja – Magistrala – Očaga – Ineks – Levo ka Stop Šopu – Rampa – Dula Кaraklajića i dalje redovnom trasom.

Linija 207 UB – Lajkovac – Lazarevac  Stepojevac – Mislođin – TENT A polazi 5 minuta ranije, odnosno u 04:35 iz Uba. Saobraća trasom Ub – Lajkovac –Lazarevac –S.magistrala – Rampa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vreme povratka ne menja se.

Linija 124 Beograd – Zavod – Lazarevac (rampa) – Lajkovac u 05:40 radnim danom saobraća izmenjenom trasom Beograd – Zavod – Кrivaja – Magistrala – Očaga – Ineks – Levo ka Stop Šopu – Rampa – Dula Кaraklajića i dalje redovnom trasom. U Povratku saobraća trasom Lajkovac – Petka (ineks) – pravo ka Stop Šopu – Rampa – Dula Кaraklajića – Očaga – Magistrala – Кrivaja i dalje redovnom trasom. Vremena polazaka ne menjaju se.

Linija 126 Beograd – Zavod – Lazarevac u 05:40 radnim danom saobraća trasom Beograd – Zavod – Кrivaja – Magistrala – Očaga – Ineks – Levo ka Stop Šopu – Rampa – Lazarevac. Vreme polaska ne menja se.

Hvala na razumevanju
SP „Lastra“ d.o.o.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE