Javne prezentacije GO Lazarevac za dva velika projekta

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Uprave Gradske opštine Lazarevac, na osnovu čl. 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. Glasnik RS“, br. 32/19), oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU OBJEKTA
„POLICIJSKE STANICE“ na kat.parceli br. 1113/1 KO Lazarevac

 

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave GO Lazarevac,
ul. Karađorđeva br. 42 (na prvom spratu u holu ispred Skupštinske sale), u periodu od 08.06.2020. godine, zaključno sa 16.06.2020. godine, svakog radnog dana od 07 do 15 časova.

Nosioci izrade predmetnog urbanističkog projekta su „SINTEMMA“ d.o.o., Beograd, ul. Sokolska br. 12 i „INFOPLAN“d.o.o., Aranđelovac, ul. Ratnih vojnih invalida bb.
Uvid u Urbanistički projekat može se ostvariti i na zvaničnoj internet stranici GO Lazarevac (www.lazarevac.rs) kao i u Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove Uprave GO Lazarevac svakog radnog dana od 10 do 12 časova.

Predstavnik obrađivača predmetnog Urbanističkog projekta Stefan Jovanović, m.arh, će u toku održavanja javne prezentacije davati obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, dana 12.06.2020. godine u periodu od 10,00 do 14:30 časova u zgradi Opštinske uprave GO Lazarevac, ul. Karađorđeva br. 42 (u holu na prvom spratu).

Primedbe i sugestije na planirano rešenje zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove preko pisarnice opštinske uprave, najkasnije do 16.06.2020. godine.
Neblagovremene primedbe i sugestije neće biti razmatrane.

 

_____________________________________________________________________

 

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Uprave Gradske opštine Lazarevac, na osnovu čl. 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19), oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU REZERVOARA „ARAPOVAC“,
GO LAZAREVAC, na kat.parcelama br. 635/1 i 655/1 obe KO Arapovac,
potes: Provlake

 

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Opštinske uprave GO Lazarevac,
ul. Karađorđeva br. 42 (na prvom spratu u holu ispred Skupštinske sale), u periodu od 08.06.2020. godine, zaključno sa 16.06.2020. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta je „UTIBER Project biro“ d.o.o., Novi Sad, ul. Temerinska br. 76.
Uvid u Urbanistički projekat može se ostvariti i na zvaničnoj internet stranici GO Lazarevac (www.lazarevac.rs) kao i u Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove Uprave GO Lazarevac svakog radnog dana od 10 do 12 časova.

Predstavnik obrađivača predmetnog Urbanističkog projekta Damir Merković,dipl.inž.arh., će u toku održavanja javne prezentacije davati obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, dana 11.06.2020. godine u periodu od 10,00 do 14:30 časova u zgradi Opštinske uprave GO Lazarevac, ul. Karađorđeva br. 42 (u holu na prvom spratu).

Primedbe i sugestije na planirano rešenje zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove preko pisarnice opštinske uprave, najkasnije do 16.06.2020. godine.
Neblagovremene primedbe i sugestije neće biti razmatrane.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE