Javna prezentacija za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju zgrade za kratkotrajni boravak (apartmani za odmor i noćenje izletnika)

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Uprave Gradske opštine Lazarevac, na osnovu čl. 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21) i čl. 88. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19), oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE ZA IZGRADNJU ZGRADE ZA KRATKOTRAJNI BORAVAK (apartmani za odmor i noćenje izletnika) na GP1 koja se formira od kat.parcela br. 1586/3, 1586/2 i 1593/3 sve KO Petka.

Javna prezentacija obaviće se u zgradi Opštinske uprave GO Lazarevac, ul. Karađorđeva br. 42 (na prvom spratu u holu ispred Skupštinske sale), u periodu od 02.08.2021. godine, zaključno sa 09.08.2021. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta je Studio za arhitektonsko projektovanje i inžinjering „W9 ARCHITECTS“, Lazarevac, ul. Kosančićev venac br. 2A.
Uvid u Urbanistički projekat može se ostvariti i na zvaničnoj internet stranici GO Lazarevac (www.lazarevac.rs) kao i u Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove Uprave GO Lazarevac svakog radnog dana od 10 do 12 časova.

Predstavnik obrađivača predmetnog Urbanističkog projekta Tijana Srećković, dipl.inž.pejz.arh., će u toku održavanja javne prezentacije davati obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, dana 04.08.2021. godine u periodu od 10 do 14 časova u zgradi Opštinske uprave GO Lazarevac, ul. Karađorđeva br. 42 (u holu na prvom spratu).

Primedbe i sugestije na planirano rešenje zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove preko pisarnice opštinske uprave, najkasnije do 09.08.2021. godine.
Neblagovremene primedbe i sugestije neće biti razmatrane.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE